Futurism: NASA Shuts Hatch on Rocket Launching to the Moon